fbpx

Viking Analytics

Viking Analytics ville lyfta sitt varumärke och hitta en identitet som speglade både deras kultur och arbetssätt. Samarbetet började med en workshop som varumärkesarbetet sedan kunde utgå ifrån. Fredag tog fram en ny logotyp som tydligare speglar kundens verksamhet, och genomförde en varumärkesutveckling. Utvecklingen resulterade i den nya taglinen – Data made clear.