fbpx

Coach meet Coach – med Jörgen Lennartsson

Podden där två coacher träffas och samtalar om ämnen som berör en ledare.
Varje coach har sin unika ledarresa som påverkat deras filosofi och arbetssätt.

Auktoritär eller demokratisk. Struktur eller kreativitet. Individen eller gruppen, eller en mix av allt…

Olika kulturer kräver sin speciella hantering och gruppdynamik för att nå framgång. Hur hanterar man framgång resp. motgång och hur arbetar man med alla mentala faktorer. På vilket sätt jobbar en coach med sin egen utveckling. Detta är ex. på frågeställning som det samtalas om i Coach meet Coach.