fbpx

Business Performance/Kinda Kommun

Okunskap och osäkerhet leder till försämrad integration i vårt samhälle. Kommunerna Kinda, Motala och Söderköping har gått samman i ESF-projektet ”Integrera med praktik” för att motverka detta. Genom att sprida kunskap vill de skapa fler praktikplatser inom kommunerna och på så vis minska utanförskapet och integrera dem som står utanför arbetsmarknaden idag.

Vi skapade en webbutbildning som innehåller fakta och kunskap till berörda personer inom kommunerna, såsom chefer, handledare och övrig personal. Syftet är att sprida kunskap och lyfta fram alla de fördelar som integration innebär för såväl människor, arbetsplatser som samhället i stort.

För att få mottagarna engagerade baserade vi webbutbildningen på mestadels rörligt material. Filmintervjuer gjordes runt om i kommunerna med praktikanter, deras handledare och arbetsgivare. Dessutom bjöd vi in experter inom arbetsmarknadsfrågor och integration. Detta varvades med frågor och möjlighet till reflektion. Fredag ansvarade för layout, utformning av webbutbildning, filmintervjuer, programmering av e-learningplattform och tillhörande arbetsmaterial. Uppdraget gjordes via kommunernas upphandlade part Business Performance.