fbpx

Acobia

Fredag är kundens strategiska byrå . Vi hjälper till med att utveckla varumärket i rätt riktning. Fredag producerar också allt material, från filmer, grafisk design, poddar till eventmaterial med mera. 2019 genomfördes ett stor förändringsarbete och med det nya löftet som ”Integrator of Intelligence” påbörjades ett nytt kommunikativt arbete. Namnet förenklades från AcobiaFLUX till Acobia och kunden fick en ny look som harmonierar med den nya visionen och löftet.

Resultat: Intern stolthet och högre intresse från kunderna