Project Overview

Arvid Nilsson

Film

Vi återskapade företagets grundare och lät honom berätta företagets nästan hundraåriga historia. Bilderna i början av filmen är autentiska och har lånats ut av Arvids familj.