Project Overview

Acobia Flux 20 år

Film

Kunden fyllde 20 år och önskade en film som visade den resa de har gjort sedan starten 1995. Kunden har värdeorden GODHET, MOD och ANSVAR.

Vår idé: Att producera en låt och musikvideo utifrån deras historia. Syftet med filmen var att på ett skönt och underhållande sätt förmedla resan och samtidigt bygga en intern stolthet.

Filmen spelades upp på kund- och medarbetardag i Juni, resultatet blev en WOW-känsla och målet med antalet visningar slogs redan efter 4 dagar.